Realizacja projektu badawczo-rozwojowego autorskiej technologii TURN-TECH HMT-HS(Hardened MillTurning at Hi-Speed) obróbka uprzednio zahartowanych do twardości powyżej 60HRC cześć pojazdów i maszyn.

 

Tech-Project Sp. Z o.o. realizuje projekt w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 3.3 Innowacje w MŚP „Autorska technologia TURN-TECH HMT-HS (Hardened MillTurning at Hi-Speed)  obróbki uprzednio zahartowanych do twardości powyżej 60HRC cześć pojazdów i maszyn”.

Projekt  współfinansowany  ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Tech-Project Sp. Z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez:

1. Produkcję skomplikowanych elementów o twardości powyżej 60HRC i bardzo wysokiej precyzji wymiarów,

2. Produkcję takich elementów przy bardzo wysokiej stabilności procesu technologicznego,

3. Produkcję  wysoko wydajnościową, aby oferować konkurencyjne ceny.

Tech-Project Sp. z o.o. stara się  ograniczać negatywny wpływ swojej działalności na środowisko, dlatego opracowana obróbka „TURN-TECH HMT-HS”  odbywa się bez udziału chłodziwa, co przekłada się na brak ciekłych odpadów poprodukcyjnych.

Skrócony czas cyklu pozwala natomiast uzyskać mniejsze zużycie energii.

 

W ramach realizowanego projektu zakupiliśmy najnowsze dostępne na rynku maszyny:

– Centrum Tokarskie Hyundai WIA HD2600SY

– Stanowisko COBOX Fanuc CRX

– Maszyna pomiarowa HEXAGON CMM_GLOBAL LITE_7.7.5

 

 

 

Produkcja na świecie ciągle przyspiesza chcąc dostarczać produkty dobrej jakości w krótkim czasie dlatego nasi klienci, którzy budują maszyny i linie produkcyjne zobligowani są do ciągłego podnoszenia parametrów linii produkcyjnych.

To natomiast bezpośrednio przekłada się na precyzję i jakość części z jakich te linie czy maszyny są zbudowane.

W ostatnim czasie otrzymywaliśmy wiele zapytań ofertowych o elementy pojazdów i maszyn o wysokiej twardości powyżej 60HRC, a jednocześnie o bardzo wysokim skomplikowaniu kształtu tych elementów, bardzo wysokiej precyzji wymiarów, oraz relatywnie dużych przekrojach poprzecznych elementów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dzięki wsparciu z funduszy europejskich doprowadziliśmy do realizacji projektu badawczo-rozwojowego autorskiej technologii TURN-TECH HMT-HS (Hardened MillTurning at Hi-Speed)  obróbki uprzednio zahartowanych do twardości powyżej 60HRC cześć pojazdów i maszyn.

Oto przykłady wyrobów z etapu wdrożenia technologii TURN-TECH HMT-HS (Hardened MillTurning at Hi-Speed):

 

Nasze badania jednoznacznie wykazały przewagę autorskiego toczenia TURN-TECH HMT-HS materiałów powyżej 60HRC nad szlifowaniem. Powtarzalność wymiarowa w procesie szlifowania otworów na poziomie +/- 0.015 mm jest zadowalająca dla małych serii (10-50szt) i tolerancji klasy 7-8, przy większej ilości można przypuszczać że ta dokładność spadnie.

Wymiary uzyskane w trakcie naszych badań pokazały powtarzalność na poziomie +/- 0.004 mm co odpowiada 4-6 klasie. Dzięki wsparciu w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 3.3 Innowacje w MŚP jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nie tylko wysoką dokładność, ale też rewelacyjną jakość powierzchni oraz możliwość profilowania zahartowanych części.

Czas wykonania jednej sztuki w trakcie badania pokazał przewagę rzędu 4:1 na korzyść TURN-TECH HMT-HS a należy brać pod uwagę że badanie było przeprowadzone w formie eksperymentu więc parametry obróbki w trakcie produkcji seryjnej będą wyższe o ok.20-30% niż eksperymentalne.

W skład dofinansowanego stanowiska wchodzi tokarko-frezarka z osią Y wyposażona we wrzeciono przechwytujące, Cobot oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Każdy proces produkcyjny składa się z szeregu etapów przez jakie musi przejść dany produkt. Czym krótszy jest czas poszczególnych cykli, tym krótszy jest czas całego procesu produkcyjnego, a co za tym idzie, rośnie wydajność produkcji. Ze względu na specyfikę obróbki części po hartowaniu, projekt zakłada wykonywanie wszystkich etapów produkcji na jednym zrobotyzowanym stanowisku.

Wszystkie nasze działania są zorientowanego na użytkownika końcowego. Nasze produkty – detale są oferowane światowym koncernom. Dlatego od wielu lat stosujemy podejście do projektowania, w którym analizujemy potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika.

 Dzięki wsparciu z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich będziemy mogli to podejście również stosować w kolejnych projektach.